ББР стартира нова Програма за технологична модернизация на малкия и средния бизнес

08.11.2022 ББР стартира нова Програма за технологична модернизация на малкия и средния бизнес

Продуктът е насочен към компании с проекти за икономическа трансформация по компонент „Интелигентна индустрия“

Българската банка за развитие осигурява нов продукт за микро-, малки и средни предприятия по първата отворена процедура от Плана за възстановяване и устойчивост – „Технологична модернизация“.

Финансирането е насочено към компании, които са подали проектни предложения по компонент „Интелигентна индустрия“ на Програмата за икономическа трансформация в ПВУ.

Банката осигурява от 50 хиляди до 2 млн. лв. под формата на директни кредити, като се покриват до 100% от разходите без ДДС. Ще бъдат подпомагани фирми, които развиват дейност във високотехнологични производства или услуги с интензивно използване на знания, или събиране, управление и рециклиране на отпадъци.

Изискванията са да имат приключени 2019-а, 2020-а и 2021-ва финансови години, като за трите имат общо реализирани нетни приходи от продажби не по-малко от 210 000 лева. Необходимо е също да имат положителен собствен капитал и да не са в състояние на неплатежоспособност или свръхзадлъжнялост към момента на сключване на договор.

Срокът на програмата за технологична модернизация на ББР е до 84 месеца, като се предвиждат до 10 месеца гратисен период. Фирмите могат да кандидатстват до 30.09.2023 г.

 

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster