03.10.2023 ББР участва в международния форум „Енергийна еволюция 2023“

Какви са възможностите за банково финансиране на проекти във ВЕИ сектора обсъдиха участниците в първия международен форум „Енергийна еволюция 2023“, който се провежда в София. В дискусията под мотото Be Renewable се включи и председателят на Управителния съвет и изпълнителен директор на Българската банка за развитие Илия Караниколов.

Той представи продуктите на банката, подкрепящи малкия и средния бизнес в прехода към нисковъглеродна икономика. ББР предлага съфинансиране на проекти по европейски програми за постигане на енергийна ефективност, изграждане на фотоволтаични централи, закупуване на батерии за съхранение на енергия, създаване на кръгови производства и други проекти, свързани с реализиране на зелени бизнес модели.

„Резултатите ни за изминалата година са обнадеждаващи - 13% от отпуснатите от ББР кредити са за зелени проекти и бяха инсталирани 18 MW мощности от ВЕИ“, обяви изпълнителният директор на банката.

Събралата популярност програма на ББР „Финансиране за зелена енергия“ предлага проектно кредитиране за фотоволтаични съоръжения с минимално самоучастие на клиентите. През 2022 г. банката реализира и кредитна програма за енергийна ефективност, насочена към компаниите в сектор „Преработваща промишленост“, подали проектни предложения по процедурата „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“, финансирана  по ОПИК.

Преди дни банката стартира и нова онлендинг програма за подпомагане на домакинствата, които кандидатстват за замяна на енергийните си източници на твърдо гориво (печка, котел, камина или др.) с възобновяеми по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Благодарение на гаранцията, осигурена от ББР, гражданите могат да получат необезпечени кредити от търговските банки - партньори по програмата. Изискването е да са сключили договор за безвъзмездно финансиране по Процедура „Национална схема за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници“, изпълнявана от Министерството на енергетиката.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster