ББР въвежда още облекчения в програмата си за безлихвени кредити в подкрепа на физически лица

20.07.2022 ББР въвежда още облекчения в програмата си за безлихвени кредити в подкрепа на физически лица

Промените включват възможност за по-дълъг срок за издължаване на заемите и позволяват гратисният период да се ползва на части

Министерският съвет одобри с решение от 7 юли промени в гаранционната програма на ББР за отпускане на безлихвени кредити на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19.

Предоставянето на кредити по тази програма приключи в края на август 2021 г., а промените целят облекчаване на клиентите по вече отпуснатите заеми.

Предвижда се възможност за договаряне с търговските банки на по-дълъг срок на издължаване на получените средства - до 7 години вместо досегашните 5.

Промяна има и при гратисния период, който ще може да се ползва на части, чрез повече от едно изменение на договорите за кредит, и да не е обвързан с редовността на кредитите. Към момента рамковите условия на програмата позволяват минимум 6 и максимум 24 месеца гратисен период. Въпреки това по-малко от половината от активните кредити предвиждат максималния срок.

Очакванията  са, че с увеличаването на максималния срок на кредитите с още 2 години банките и техните клиенти ще бъдат по-спокойни при избирането на максималния гратисен период, следван от по-дълъг срок за издължаване и съответно по-ниска вноска по кредитите.

Улеснен е и редът за предявяване на гаранции по програмата. Промяната задължава банките да не обявяват предсрочна изискуемост преди изтичането на 90 дни просрочие.

Отпада и срокът, в който банките бяха задължени да подават в съда документи за издаването на заповед за изпълнение или да предявят иск за вземанията си по кредитите. Това е в помощ на кредитополучатели, които въпреки временните си затруднения полагат усилия да погасят задълженията си.

Промените ще влязат в сила след подписване на анекси към гаранционните споразумения с търговските банки-партньори по програмата.

 

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster