Българска банка за развитие е с нов състав на Надзорния си съвет

14.11.2022 Българска банка за развитие е с нов състав на Надзорния си съвет

Приоритетна задача пред новия екип е изработването и реализирането на правни, надзорни, контролни и организационни механизми

Надзорният съвет (НС) на Българската банка за развитие се увеличава от трима на петима членове. С днешното вписване в Търговския регистър доц. д-р Росен Карадимов официално поема поста председател на НС, а Деляна Иванова – заместник-председател. В състава се запазват и досегашните членове Валентин Михов, Васил Щонов и Стамен Янев.

Приоритетна задача пред новия екип е изработването и реализирането на правни, надзорни, контролни и организационни механизми, които да гарантират, че банката ще следва единствено политики, които постигат целите й, заложени в чл. 2, т.1-т.5 от Закона за ББР.

Доц. д-р Росен Карадимов е преподавател в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ от 1991 г. Председател на УС на „Институт за нов икономически напредък“. Бил е народен представител в VII Велико народно събрание, участвал в приемането на Конституцията на Република България от 1991 г. Като депутат в 36-ото НС е участвал в приемането на Закона за БНБ (1991 г.), Закона за банките и кредитното дело (1992 г.), Търговския закон (1991 г.). Росен Карадимов е бил правен консултант и процесуален представител на редица кредитни институции, сред които и ББР.

Деляна Иванова е заместник-министър на регионалното развитие в периода 2021-2022. Преди встъпването си в изпълнителната власт тя е народен представител в 45-ото и 46-ото Народно събрание и член на Комисията по бюджет и финанси. Професионалната й експертиза е в областта на банковото дело и финансите.

 

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster