glasses and notepad

20.08.2023 Българската банка за развитие публикува Годишен отчет (Activity Report) за 2022 година

Българската банка за развитие публикува Годишен отчет (Activity Report) за 2022 година. В документа са посочени стратегическите цели и приоритети, постигнатите от банката и дъщерните й дружества резултати, като акцент е поставен още върху зелената трансформация и стъпките към дигитализация на институцията.  

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster