14.07.2021 Илия Лингорски за "Три морета": Срещата идва в много важен момент

 

Главният икономист на Българската банка за развитие пред екипа на БНТ: за срещата на върха и бизнес форума на инициативата „Три морета“

Какви са очакванията, Вие сте един от основните модератори?

Тази среща идва в много важен момент, тъй като в който в целия Европейски съюз е изключително актуална темата с икономическото възстановяване. Няма голяма системна криза в историята, от която успешният изход да не е бил свързан с целенасочено и мащабно инвестиране в инфраструктурата. Все по-важно и все по-дискутирано е това, че партньорството е най-естествено, най-ефективно и най-продуктивно, когато се осъществява с партньори, които споделят твоите ценности и работят по твоите правила, както по отношение на регламенти и на пазарно общество, така и в много други аспекти. 

Основното очакване е да станем на четири морета след присъствието на Гърция?

Диалогът с Гърция е от инструментална важност за постигане в бъдеще на целите на тази инициатива. И не трябва за забравяме, че тези цели не са с нищо по-различни от това, което са целите ни като индивидуални страни-членки в Европейския съюз, именно за постигане на тази така дългоочаквана и желана икономическа конвергенция и социална кохезия в рамките на Европейския съюз.

България кандидатства с няколко проекта, като говорим за Инвестиционния фонд към „Три морета“. Например магистралата “Черно море” и Петрохан. До колко реалистично е ние да получим финансиране и с какво може нашият проект да бъде по-добър от останалите в региона, така че да получим финансиране?

Да, първо трябва да изясним много ясно – тук няма състезание кой проект да бъде на първо място. Също трябва да разграничим много ясно дейността на Инвестиционния фонд по инициативата “Три морета” и дългият списък от приоритетни проекти, които всички страни са заявили. В този списък голяма част от проектите са такива, които са предназначени за европейско или за друго национално финансиране. Тоест, тук не става дума за получаване на финансиране от някъде, а за координация между приоритизиране на проектите, които свързват нашите страни и икономики спрямо други проекти, които имат национално значение.

Всъщност десет години ли е срокът, който сме си дали за изпълняването на тези цели като регион?

Десет години е един резонен срок, относително дългосрочен е, за да може действително да видим реални резултати, но не прекалено дългосрочен, за да се загубим в порядъка на времето и в същото време е доста конкретен. За да можеш за десет години да постигнеш нещо, трябва да си планирал и да си започнал сега.

Каква е ролята на Българската банка за развитие, която все пак е представена във фонда и реално какво може да направи тя, ако например първите проекти, с които кандидатстваме бъдат отхвърлени, ще може ли да се подават нови проекти?

Хубавото на инициативата е, че обединява не само страни с общи ценности и проблеми, но страни, с които решаваме един общ проблем. И ни дава възможност да намерим общ подход за решаването му - да планираме заедно, да преценяваме заедно, да дискутираме заедно. Банките за развитие в това отношение са изключително полезен инструмент на правителствата, тъй като вече имаме изградена комуникация между нас. От една страна сме акционери във фонда, което ни дава допълнителен механизъм за комуникация. Но ние работим и тясно и с европейските финансови институции, и с другите международни финансови институции и имаме изградени партньорски и финансови взаимоотношения.

Проектите, които се търсят, те не идват задължително от някоя голяма компания, която може да ги предложи, това може да бъде една иновативна по-малка компания?

Това е дискусия, която ще водим, за да можем да имаме инструмент, който е насочен към големи инфраструктурни проекти и такива, които са насочени към по-малки, но с много висока степен на иновативност, много обещаващи от гледна точка на това, че ако тази иновация се реализира, тя би дала ефект със значим мащаб. На този етап фондът е фокусиран главно в инвестиции в относително мащабни инфраструктурни проекти, каквито са и първите три инвестиции. Но на следващ етап се надявам да успеем да постигнем едно съгласие първо между акционерите във фонда, а пък надявам се и в бъдеще с нови акционери, за създаване и на втори инструмент. Механизъм, който да подпомага инвестиционната дейност към компании, които не са непременно с голям мащаб и ангажирани с инфраструктура, но които на база на тази инфраструктура, особено свързаната с иновативната част на икономиката, вече получават и те друго предимство - стават по-атрактивни за инвеститорите и понякога имат нужда и от малко подкрепа, за да могат да привлекат и повече венчър капитал или друг вид инвестиции с ефект, който ще бъде далеч отвън границите само на една национална икономика.

 

Цялото участие вижте тук

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster