06.12.2023 Конференция „Актуални теми в дейността на публичната администрация“

На 5–7 декември в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се обсъждат актуални теми в дейността на публичната администрация за програмен период 2021-2027.

Участие в конференцията взе  и Людмил Гърков от управление „Финанси“ на ББР. Той представи процедурата по оценка на ЕК (Pillar Assessment) и функциите на банката като Прилагащ партньор на Комисията. Събитието се организира от Правната платформа за нередностите и финансовите корекции на обществените поръчки, нарушения и измами заедно с магистърска програма „Икономика и управление на публични ресурси“ и с Центъра за образователни услуги на Стопанския факултет на СУ. Програмата включва 4 панела:

- Нарушения в обществените поръчки – индикатори за корупция и измами в проектното управление;

- Допустими разходи, верификация, финансови корекции и обжалване;

- Публично-частно партньорство и управление на публичната собственост – общинска и държавна. Административен мениджмънт;

- Публични предприятия.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster