Консултативен съвет към ББР

25.01.2024 Консултативният съвет към ББР обсъди подкрепата на банката за бизнеса и устойчивото икономическо развитие

Участниците в заседанието се запознаха с предложенията на АИКБ във връзка с изпълнението на заложените бизнес цели на ББР за периода 2024-2026 г.

Първото си заседание за новата година проведе Консултативният съвет към Надзорния съвет на Българската банка за развитие. В него участват представители на националните работодателски организации, водещите синдикати и Националното сдружение на общините в Република България.

Обсъдени бяха перспективите и очакванията на българския бизнес за развитието на икономиката в средносрочен план и възможностите ББР да се утвърди като основна финансова институция за подобряването на бизнес средата в България.

„Редовните ни срещи са от голямо значение, за да спомогнат за това банката да изпълни в максимална степен ролята си в подкрепа на бизнеса и на устойчивото икономическо развитие“, подчерта председателят на Надзорния съвет на банката доц. д-р Росен Карадимов.

"Важно е да чуваме гласа на бизнеса и институциите, и съм удовлетворен, че чрез този диалог успяваме по-ефективно да използваме ресурса и капацитета на ББР”, посочи изпълнителният директор на банката Цанко Арабаджиев.

Участниците в заседанието се запознаха с предложенията на АИКБ във връзка с изпълнението на заложените бизнес цели на ББР за периода 2024-2026 г.  

„Целта е банката да заеме естественото си място на мост между международния и вътрешния финансов пазар и ретранслатор на ресурс към малки и средни предприятия“, каза изпълнителният директор на АИКБ Добрин Иванов.

Представен беше и отчет за изпълнението на актуалните програми и продукти на ББР през 2023 г.

Голям е интересът към програмата за директно финансиране с гаранции по InvestEU.  Тя предлага кредити за малкия и средния бизнес в размер до 2 млн. евро в партньорство с ЕИФ в три направления - конкурентоспособност, устойчивост, иновации и цифровизация. Към момента по програмата са сключени 68 договора за 36 359 639 лв., а други 5 са в процес на разглеждане.

По ключовия кредитен инструмент за ускорено усвояване на европейски средства, създаден  с участието на Консултативния съвет, са сключени 30 договора за близо 33 млн. лв.

Членовете на консултативния орган бяха запознати и с развитието на програмите за финансиране на СМР за енергийна ефективност на сгради и за соларна енергия за домакинства.

Консултативният съвет към НС на ББР беше създаден през февруари 2023 г. Целта му е да се осигури директна връзка между банката и бизнеса, оптимизиране на процеса за създаване на нови финансови продукти и подпомагане на обществения контрол върху дейността на ББР.

 

 

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster