Кредити при по-кратки срокове по обновената гаранционна програма на ББР в подкрепа на бизнеса

10.08.2021 Кредити при по-кратки срокове по обновената гаранционна програма на ББР в подкрепа на бизнеса

Новите условия са част от „Програмата за възстановяване“, разработена от Министерствата на икономиката и на финансите за преодоляване на последствията от COVID-19

По-кратки срокове за отпускане на кредити и по-големи облекчения в изискванията за обезпечение ще предлага гаранционната програма на Българската банка за развитие в подкрепа на бизнеса, засегнат от пандемията от COVID-19. Промените в антикризисната мярка бяха одобрени с решение на Министерския съвет и ще влязат в сила след положително становище от Европейската комисия. 

Фирмите вече ще имат информация дали са одобрени за кредитиране до 5 работни дни след предоставяне на всички необходими документи, а усвояването на средствата ще е възможно до 10 работни дни. За да получат финансова подкрепа по програмата, компаниите следва да имат приключени минимум 3 финансови години, поне една от които да е завършила с печалба.

От гаранционния инструмент могат да се възползват микро-, малки  и средни фирми от всички сектори на икономиката. Условието е да осъществяват стопанска дейност и да са регистрирани в Република България, както и да търпят неблагоприятни икономически последици от разпространението на пандемията. 

Максималният размер на финансирането вече ще бъде до 3 млн. лв., независимо от размера на компанията, като ББР ще покрива до 80% от главницата на кредита при посочените в програмата условия. Срокът за погасяване на кредити е до 7 години с възможност за до 3-годишен гратисен период.

Търговските банки-партньори по програмата ще изискват като обезпечение лични гаранции от собствениците на фирмите, както и, ако е приложимо, залози на вземания от сметки по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), Закона за особените залози (ЗОЗ) и чрез договор за финансово обезпечение, съгласно Закона за договорите за финансово обезпечение (ЗДФО). 
Срокът за кандидатстване по обновената гаранционна програма на ББР е до 20.12.2021 г.

Одобрените от правителството промени целят синхронизирането на програмата с разработения през месец май от Министерствата на икономиката и на финансите надграждащ механизъм за интервенция чрез ликвидна подкрепа за предприятията в страната, наречен „Портфейлна гаранция за преодоляване на последствията от COVID-19“ („Програмата за възстановяване“).  
 

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster