Лизинг с 0% самоучастие за закупуване на транспортни средства предлага програма на ББР

18.01.2022 Лизинг с 0% самоучастие за закупуване на транспортни средства предлага програма на ББР

Финансирането е в размер до 5 млн. лева и се отпуска от дъщерното дружество на банката „ББР Лизинг“

Лизинг с 0% самоучастие за закупуване на транспортни средства и 5% самоучастие за други машини и оборудване предлага дъщерното дружество на Българска банка за развитие „ББР Лизинг“. Компаниите вече могат да кандидатстват за лизинг до 30 юни 2022 г., като таванът на отпусканото финансиране е увеличен на 5 млн. лева.

Програмата е насочена към преодоляване на негативните последици от пандемията Covid-19 и позволява на компаниите да се възползват от облекчени условия за финансиране, по-дълги срокове на изплащане и намалени изисквания за самоучастие.

Тя стартира в средата на 2021 г. с подкрепата на Паневропейския гаранционен фонд. Условията са изменени вследствие на завишения интерес на фирмите към нея.

Финансирането е предназначено за закупуване на нови и употребявани производствени машини и оборудване, товарни автомобили и транспортни средства, строителна и земеделска техника.

Сроковете за изплащане са между 1 и 8 години, в зависимост от вида на закупувания актив.

Повече информация за продукта ще намерите тук.

Предоставеното финансиране се осъществява по гаранционен инструмент EGF, изпълняван от Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) с финансовата подкрепа на държавите-членки на Европейския съюз, които допринасят за Паневропейския гаранционен фонд (PEGF).

 

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster