Националният гаранционен фонд подписа споразумение с ОББ за гарантиране на кредити за малки и средни предприятия

05.08.2022 Националният гаранционен фонд подписа споразумение с ОББ за гарантиране на кредити за малки и средни предприятия

Националният гаранционен фонд (НГФ), част от Групата на Българската банка за развитие, подписа споразумение с Обединена българска банка, част от белгийската финансова група KBC, за издаване на гаранции по кредити, отпуснати за финансиране на микро-, малки и средни предприятия. Програмата е насочена към подкрепа на българското предприемачество и ще предложи гаранции на обща стойност от 192 млн. лв.

Споразумението беше подписано от Тодор Тодоров, изпълнителен директор на НГФ, Деян Калъпчиев, член на Съвета на директорите на НГФ, Десислава Симеонова, изпълнителен директор с ресор „Малки и средни предприятия“ на ОББ, и Татяна Иванова, изпълнителен директор „Маркетинг и дистрибуция – банкиране на дребно“ на ОББ.

Основни предимства на гаранционната схема на НГФ са преференциалните цени и отстъпките в обезпеченията спрямо стандартните за търговските банки, както и възможността да се гарантират кредити за финансиране на европейски проекти.

Партньори на Националния гаранционен фонд по тази програма са 10 търговски банки, като общата стойност на заявения гаранционен лимит е 674 млн. лв. Това позволява отпускане на потенциално гарантирани кредити за около 1.4 милиарда лева.

Очаква се около 5 000 малки и средни фирми да получат подкрепа по програмата.

Гаранционната схема е предназначена за съществуващи и стартиращи микро-, малки и средни предприятия, като гаранцията покрива до 50% от размера на отпуснатите кредити.

Допустими са инвестиционни, оборотни кредити и банкови гаранции в левове и евро.

Програмата предлага облекчени условия за кандидатстване за грантови проекти и ВЕИ, както и за предприятия от сектор НКИД-79 – туристическа агентска и операторска дейност, както и други дейности, свързани с пътувания и резервации.

Предвиден е и удължен срок за включване на нови кредити от 1,5 г. до 3 г.

Новата гаранционна схема на Националния гаранционен фонд е поредна стъпка в подкрепа на мисията на дружеството да стимулира устойчивото развитие на МСП в страната посредством предоставянето на равен достъп до финансов ресурс. Схемата надгражда успешните гаранционни продукти, реализирани през последните 10 години, и затвърждава водещата роля на дружеството като гарант на малкия и среден бизнес.

 

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster