search-icon

25.11.2021 Нови Общи условия на ББР за еднолични търговци и юридически лица влизат в сила от 24 януари 2022 г.

Уважаеми клиенти,

Бихме желали да Ви уведомим, че считано от 24.01.2022г. Банката променя Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионните на еднолични търговци и юридически лица.

Променената Тарифа можете да намерите публикувана на сайта на Банката www.bbr.bg в Публична информация, раздел „Общи условия и Тарифи“.

С предоставянето на настоящото уведомление Банката изпълнява своето задължение, в ролята на доставчик на платежни услуги, съгласно чл.62 от ЗПУПС да информира с двумесечно предизвестие клиентите си (ползватели на платежни услуги) за предстоящи промени в условията на рамковия договор, сключен между тях.

 С настоящото Банката информира ползвателите на платежни услуги, че счита, че те са приели промените в условията на рамковия договор, освен, ако уведомят Банката, че не приемат тези промени преди датата, на която промените влизат в сила. В случай че ползвателите на платежни услуги не приемат промените, Банката уведомява, че те имат право да прекратят незабавно рамковия договор и съпътстващите го договори преди датата на която е предложено промените да влязат в сила, без да носят отговорност за разноски и обезщетения.

 

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster