search-icon

11.08.2021 Общи условия за кредитиране на ББР влизат в сила от 1 септември

От 1 септември влизат в сила Общи условия за кредитиране на Българската банка за развитие. Те са приложими в случаите, когато банката поема кредитен ангажимент и съпътстващите го рискове по отношение на клиенти, които са юридически лица, еднолични търговци или физически лица с приравним статут (свободни професии, частни земеделски производители).

С документа можете да се запознаете тук.

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster