Общи условия за платежни услуги на физически лица

31.03.2021 Общи условия за платежни услуги на физически лица

Уважаеми клиенти,


Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 1.06.2021 г. влизат в сила нови Общи условия за предоставяне на платежни услуги на физически лица, които са налични в банковия салон и секция „Физически лица“ на сайта на Банката.

Променените Общи условия можете да намерите тук.

С предоставянето на настоящото уведомление Банката изпълнява своето задължение в ролята на доставчик на платежни услуги съгласно чл.62 от ЗПУПС да информира с двумесечно предизвестие клиентите си (ползватели на платежни услуги) за предстоящи промени в условията на рамковия договор, сключен между тях. С настоящото Банката информира ползвателите на платежни услуги, че счита, че те са приели промените в условията на рамковия договор, освен ако уведомят Банката, че не приемат тези промени преди датата, на която промените влизат в сила. В случай че ползвателите на платежни услуги не приемат промените, Банката уведомява, че те имат право да прекратят незабавно рамковия договор и съпътстващите го договори преди датата, на която е предложено промените да влязат в сила, без да носят отговорност за разноски и обезщетения.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster