GLOBAL MODERN COMMUNICATION

29.09.2023 Oптимизация на формата за нареждане на бюджетни плащания

Последното издаване на бюджетни плащания за 29.09.2023г. ще се изпълни в 12:45ч.

Уважаеми клиенти,

От 01.10.2023 г. се оптимизира формата за нареждане на бюджетни плащания.

Отпада необходимостта от попълване на:

 1. Вид и номер на документа, по който се извършва плащане
 2. Дата на издаване на документа
 3. Период, за който се извършва плащането 
 4. Полето „Код за вид плащане“ за всички сметки на администратори на публични вземания, с изключение на сметки на общини (сметки с идентификатор за вид сметка 84), за които то става опция

 

Националната агенция за приходите (НАП) закрива следните сметки в ОББ, Инвестбанк, Интернешънъл Асет Банк и ЦКБ:

 1. Банкови сметки за внасяне на данъци с титуляр ТД/офис на НАП
 2. Банкови сметки за внасяне на държавно обществено осигуряване с титуляр ТД/офис на НАП
 3. Банкови сметки за внасяне на здравно осигуряване с титуляр ТД/офис на НАП
 4. Банкови сметки за внасяне на допълнително задължително пенсионно осигуряване с титуляр ТД/офис на НАП
 5. Банкови сметки внасяне на суми за принудително събиране с титуляр ТД/офис на НАП
 6. Банкова сметка за внасяне на суми за дивидент за държавата и отчисления от наеми с титуляр ТД на НАП ГДО
 7. Банкова сметка за чужди средства в евро за събиране на суми за дължими осигурителни вноски в полза на държави-членки на ЕС с титуляр ТД на НАП София
 8. Банкова сметка за чужди средства в евро за събиране на суми на дължим към други държави-членки на ЕС данък върху добавената стойност с титуляр ТД на НАП София

От 01.10.2023 г. банковото обслужване ще се извършва от Българската народна банка (БНБ) по осем нови банкови сметки. Актуална информация за техния IBAN и BIC код ще намерите тук.

В тази връзка бихме искали да ви уведомим, че последното издаване на бюджетни плащания за днес – 29.09.2023г. ще се изпълни в 12:45ч.

Всички бюджетни платежни нареждания, които бъдат наредени след този час до края на работния ден, ще бъдат служебно анулирани.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster