Почти 2 млрд. лева е разплатила ББР по Националната програма за енергийна ефективност

29.05.2023 Почти 2 млрд. лева е разплатила ББР по Националната програма за енергийна ефективност

1 954 078 131 лв. е разплатила Българската банка за развитие по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Броят на постъпилите искания за саниране от сдружения на собствениците е 5 333, а подписаните от ББР договори – 2597.

Програмата стартира през 2015 година с постановление на Министерския съвет, а първият договор за целево финансиране е подписан на 12 февруари. От тогава нов облик придобиват 171 общини в страната с 1957 санирани сгради с обща площ 11 068 222 кв.м. Най-голям брой обновени жилищни пространства има в Бургас (236), следвани от Благоевград (189), Хасково (169) и Пловдив (149).

Сред целите, поставени при реализацията на програмата, са подобрена жилищна инфраструктура, промяна в облика на градовете, по-ниски разходи за домакинствата и по-чиста околна среда чрез спестени емисии на парникови газове. Това е и сред приоритетите на ББР, която се стреми да подпомогне зеления преход на българската икономика.

В изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност Българската банка за развитие има роля на платежен агент. В подкрепа на реализацията ѝ ББР привлече финансов ресурс от международни финансови институции-партньори на банката. Досега разплатените към ББР от държавата средства за саниране на многофамилни сгради са в размер на 1 933 019 067 лв. 

В момента от МРРБ са внесени за обществено обсъждане промени в Постановление №18 на МС от 2015 г., с което програмата е приета. Те предвиждат спазване на финансовия лимит и изпълнение в рамките на одобрения бюджет, и са публикувани в Портала за обществени консултации и интернет страницата на МРРБ в раздел Проекти на нормативни актове.

 

 

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster