Close-up photo of male hands with laptop. Man working remotely at home. Concept of networking or remote work. Global business network.

24.08.2023 Предстоящи промени в Тарифата за условията, лихвите, таксите и комисионите за еднолични търговци и юридически лица

Уважаеми клиенти,

Бихме желали да Ви уведомим, че считано от 7.09.2023 г., Българска банка за развитие променя Тарифата за условията, лихвите, таксите и комисионите за еднолични търговци и юридически лица.

Промяната в Тарифата се отнася единствено до раздел VII.2 Операции с финансови инструменти на международните пазари.

Актуализираната тарифа можете да намерите публикувана тук.

 

С предоставянето на настоящото уведомление Банката изпълнява своето задължение, в ролята на доставчик на платежни услуги, съгласно чл.62 от ЗПУПС да информира с двумесечно предизвестие клиентите си (ползватели на платежни услуги) за предстоящи промени в условията на рамковия договор, сключен между тях. С настоящото Банката информира ползвателите на платежни услуги, че счита, че те са приели промените в условията на рамковия договор, освен, ако уведомят Банката, че не приемат тези промени преди датата, на която промените влизат в сила. В случай че ползвателите на платежни услуги не приемат промените, Банката уведомява, че те имат право да прекратят незабавно рамковия договор и съпътстващите го договори преди датата на която е предложено промените да влязат в сила, без да носят отговорност за разноски и обезщетения.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster