Предстоящи промени в Тарифата за условията, лихвите, таксите и комисионите за еднолични търговци и юридически лица

11.10.2021 Предстоящи промени в Тарифата за условията, лихвите, таксите и комисионите за еднолични търговци и юридически лица

Уважаеми клиенти,

Бихме желали да Ви уведомим, че считано от 11.12.2021г. Банката променя Тарифата за условията, лихвите, таксите и комисионните за еднолични търговци и юридически лица.

Променената Тарифа можете да намерите публикувана на сайта на Банката www.bbr.bg в Публична информация, раздел „Общи условия и Тарифи“.

С предоставянето на настоящото уведомление Банката изпълнява своето задължение в ролята на доставчик на платежни услуги съгласно чл.62 от ЗПУПС да информира с двумесечно предизвестие клиентите си (ползватели на платежни услуги) за предстоящи промени в условията на рамковия договор, сключен между тях. С настоящото Банката информира ползвателите на платежни услуги, че счита, че те са приели промените в условията на рамковия договор, освен ако уведомят Банката, че не приемат тези промени преди датата, на която промените влизат в сила. В случай че ползвателите на платежни услуги не приемат промените, Банката уведомява, че те имат право да прекратят незабавно рамковия договор и съпътстващите го договори преди датата, на която е предложено промените да влязат в сила, без да носят отговорност за разноски и обезщетения.

 

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster