Предстоящи промени в тарифите на ББР за еднолични търговци, юридически и физически лица

24.06.2022 Предстоящи промени в тарифите на ББР за еднолични търговци, юридически и физически лица

Уважаеми клиенти,

Бихме желали да ви уведомим за предстояща промяна в тарифите на Българска банка за развитие.

  • Считано от 06.07.2022 г. влиза в сила нова Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите за еднолични търговци и юридически лица, публикувана тук.
  • Считано от 23.08.2022 г. влиза в сила нова Тарифата за условията, лихвите, таксите и комисионите за физически лица, публикувана тук.

С предоставянето на настоящото уведомление Банката изпълнява своето задължение в ролята на доставчик на платежни услуги съгласно чл. 62 от ЗПУПС да информира клиентите си (ползватели на платежни услуги) за предстоящи промени в условията на рамковия договор, сключен между тях. С настоящото Банката информира ползвателите на платежни услуги, че счита, че те са приели промените в условията на рамковия договор, освен ако уведомят Банката, че не приемат тези промени преди датата, на която промените влизат в сила. В случай че ползвателите на платежни услуги не приемат промените, Банката уведомява, че те имат право да прекратят незабавно рамковия договор и съпътстващите го договори преди датата, на която е предложено промените да влязат в сила, без да носят отговорност за разноски и обезщетения.

 

 

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster