search-icon

01.12.2022 Промени в Надзорния съвет на Българската банка за развитие

С решение на едноличния собственик на капитала от 30.11.2022 г. Надзорният съвет на Българската банка за развитие променя своя състав. Действащи остават доц. д-р Росен Карадимов – председател, Деляна Иванова – заместник-председател, и Стамен Янев – член на НС.

От длъжностите им на членове на Надзорния съвет са освободени Валентин Михов и Васил Щонов.

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster