search-icon
Промени в Устава на ББР

02.06.2021 Промени в Устава на ББР

На 02.06.2021 г. в Българска банка за развитие постъпи протокол на министъра на икономиката от 01.06.2021 г., който съдържа решение за ново изменение на Устава на ББР.  В законоустановения 10-дневен срок новото изменение в Устава на банката ще бъде придвижено по надлежния ред, по който вече е придвижен и утвърденият на 21.05.2021 г. от министъра на икономиката Устав.

Независимо че измененията влизат в сила след вписването им в Търговския регистър, ББР няма да предоставя финансирания над 5 млн. лева, освен в изрично предвидените в Устава случаи.

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster