Прозрачност, достъпност и облекчено финансиране в актуализираната стратегия на ББР

29.07.2022 Прозрачност, достъпност и облекчено финансиране в актуализираната стратегия на ББР

За пръв път ББР залага и устойчивото развитие сред приоритетите си

Актуализираната стратегия на ББР за периода 2021-2023 г. беше приета от Министерския съвет. Тя ще бъде фокусирана върху четири приоритета в съответствие със Закона за ББР и връщането на банката към мисията й в подкрепа на малкия и средния бизнес.  

Осигуряването на достатъчно и разнообразно финансиране е свързано с новите принципи на работа – прозрачност, достъпност и облекчен процес за кандидатстване. Фирми, които изпитват затруднения за финансиране от търговски банки, също ще получат достъп до кредитиране, за да се осигурят техните жизнеспособност и бизнес развитие, и да се подпомогне снабдяването им със суровини. Основен механизъм за ускоряване и облекчаване на всички процедури ще бъде новата дигитална платформа на ББР - Business Booster, която ще стартира с услуги за микрокредитиране, Бизнес академия и създаване на безплатни онлайн магазини.

Износът и интернационализацията на българските малки и средни компании също са сред приоритетите на банката чрез специални продукти, вкл. гаранции и лизинг. Това е свързано и с функцията на ББР да подпомага компаниите с финансиране за технологично обновление, дигитализация и фирмени иновации.

Водещият момент в актуализираната стратегия на банката е устойчивото финансиране. Предвижда се до края на периода 20% от новите кредити да бъдат „зелени“. За целта  се подготвя и скоринг система за ESG-фактори, които измерват промените в климата, околната среда, ресурсите, демографията, социалните ценности и управлението. Чрез специално изготвен пакет за оценка на рисковете и готовността на малките и средните предприятия ББР ще може да финансира прехода им към зелена, кръгова и устойчива икономика, вкл. и проекти за социална инфраструктура и опазване на културно-историческото наследство. Банката е избрала 5 от целите за устойчиво развитие на ООН (Social Development Goals): „Достъпна и чиста енергия“, „Сигурна работа и икономически растеж“, „Иновации и инфраструктура“, „Отговорно потребление и производство“ и „Партньорство за постигане на целите“.

Стратегията на ББР потвърждава приетия лимит на финансиране до 5 млн. лева, както и активния преглед и управление на качеството на портфейла на необслужваните експозиции, вкл. старите големи кредити. Заложена е и цел броят на подкрепените малки и средни фирми да достигне 1000 до края на 2023 г.

 

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster