Ръководството на ББР оказва пълно съдействие на българската прокуратура

06.07.2022 Ръководството на ББР оказва пълно съдействие на българската прокуратура

Ръководството на Българската банка за развитие ще продължи да оказва пълно съдействие на Прокуратурата по образуваното досъдебно производство във връзка с договора за правно обслужване от адвокатското дружество „Джингов, Гугински, Кючуков и Величков“, сключен законосъобразно в рамките на правомощията на банката на 1 юли 2021 г. Целта на договора бе да гарантира правната защита на банката след напускането без спазване на предизвестие на началника на управление „Правно“ в ББР, както и на още двама ключови експерти в края на юни 2021 г. Договорът с адвокатското дружество е прекратен три месеца по-късно, след назначаването на нов началник на управление „Правно“.

С помощта на адвокатското дружество е спряно изплащането на обезщетения при напускане, с което за банката са реализирани преки ползи в размер на 120 хил. лв., многократно надхвърлящи стойността на правните услуги, предоставени за тримесечния период на действие на договора. На ББР бе оказвано ежедневно съдействие и по редица оперативни въпроси, свързани с промени в нормативната уредба, регулаторни изисквания, търговски спорове, прилагане на трудовото законодателство, производства по несъстоятелност и др.

В този период ръководството на ББР подаде към Прокуратурата, ДАНС и МВР сигнали за няколко от големите експозиции на банката. По осемте публично оповестени най-големи експозиции с общ размер над 1 млрд. лева Прокуратурата се бе самосезирала през юни 2021 г. Въпреки огромните загуби, произтекли за ББР по някои от тези кредити поради допълнително начислените провизии на сума над 190 млн. лева, тази преписка е прекратена от Прокуратурата през април 2022 г.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster