24.11.2022 Росен Карадимов пред БНТ: Банките за развитие са изключително важни в условията на криза

Българската банка за развитие е публична организация и трябва да има  публична политика. Това заяви председателят на Надзорния съвет на банката Росен Карадимов пред БНТ. Той подчерта, че у нас единствено БНБ и ББР са създадени със специален закон, който разписва ясно целите и мисията им. Подкрепата за малкия и средния бизнес и насърчаването на икономическия растеж са само част от тях. За да достигне ефективно до нуждаещите се сектори, Надзорният съвет се ангажира със създаването на консултативен съвет от организации на МСП, представители на стартъп екосистемата и работодателите, с чиито предложения ще се оптимизира процесът за създаване на нови финансови продукти. 

„Ролята на банките за развитие в условията на криза е изключително важна, а в момента държавата опитва да се справи  поне с три кризи“, напомни Росен Карадимов. Той даде пример със здравната система и задълженията, които болниците натрупват, а Министерството на здравеопазването трябва да плаща.

„Механизъм с участието на ББР може да реши цикличния проблем - ако министерството открие сметка в банката, през която се изплащат задълженията и ББР се включи с дофинансиране на дълга“, заяви председателят на Надзорния съвет. След анализ и проверка на задълженията ББР става кредитор на болниците, плаща на доставчиците, като сконтира (намалява) дълга и помага за оздравяването им. А пазарният механизъм на отношенията няма да позволява отново да се трупат дългове.  

Новото ръководство започва разговори и с Националното сдружение на общините в Република България. В зависимост от тяхното желание и възможности банката може да осигури целева подкрепа и кредити за предприятия в слаборазвитите райони на страната, като Северозападна България.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster