София Касидова: българските предприятия ще участват в зеления и устойчив преход

01.12.2021 София Касидова: българските предприятия ще участват в зеления и устойчив преход

Българските МСП са мотивирани да участват в зеления и устойчив преход на икономиката NetZerо: 65% от тях познават регулациите и промените, които предстоят за бизнесите им. Това заяви София Касидова, Стратегически анализи и развитие в ББР, като участник в кръгла маса "Зелената сделка и бъдещето на инвестициите и банкирането", организирана от ВУЗФ. Тя сподели и данни от анкетно проучване, което ББР и катедра „Статистика“ на УНСС направиха сред 518 МСП.

Финансовата система е тази, без която няма как да се насочат ресурси към зелени проекти. Зеленият преход е подсигурен със сериозни стартови публични средства от инструментите Next Generation EU и НПВУ, кредити от ЕИБ и ЕИФ. Тези ресурси могат да финансират уникална инвестиционна програма за трансформация на икономиката към екологични технологии, зелени бизнес модели, чист транспорт и висока енергийна ефективност.

Скоростта на инвестиране на капитала от МСП зависи от мотивацията им, от адаптацията на кредитния процес на банките и инвестиционните проекти, подготвени по нов тертип. Проектите трябва да са устойчиви и да са в съответствие с европейската Таксономия. ББР, като банка за развитие може да сподели риска с търговските банки и с бизнеса, така че зелените кредити да отговорят на търсенето. Банките имат все по-значима роля - те са не само източник на финансиране, а и консултанти, мотиватори, посредници, смята  Касидова.

Видео с участията в кръглата маса вижте тук.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster