„УниКредит Булбанк“ се присъедини към гаранционната програма на ББР в подкрепа на бизнеса

26.01.2022 „УниКредит Булбанк“ се присъедини към гаранционната програма на ББР в подкрепа на бизнеса

Срокът за кандидатстване по антикризисната мярка е удължен до 30 юни

От началото на февруари още една търговска банка започва работа по гаранционната програма на ББР в подкрепа на малкия и средния бизнес, засегнат от мерките срещу пандемията.

УниКредит Булбанк се присъединява към банките-партньори на ББР, които отпускат финансиране по обновените условия на Програма „Възстановяване“ – БАКБ, Алианц Банк България, Юробанк България, ПИБ, Банка ДСК, ОББ и Инвестбанк.

Срокът за кандидатстване по антикризисната мярка е удължен до 30.06.2022 г.

За да осигури ликвидност на фирмите в трудната обстановка, програмата предоставя кредити до 3 милиона лева със срок на погасяване до 7 г. и с възможност за ползване на гратисен период за плащане по главница и лихва до 36 месеца. Финансирането се извършва при кратки срокове на одобрение – до 5 работни дни след получаване на всички необходими документи пред банките и време за усвояване на средствата – 10 работни дни.

Гаранционната програма на ББР е отворена за микро-, малки, средни фирми или така наречените „малки компании със средна пазарна капитализация“ от всички сектори на икономиката (small mid-caps – с до и вкл. 499 души персонал, отговарящи на един от следните критерии: с до 100 млн. евро вкл. сума на актива или до 86 млн. евро вкл. приходи от продажби). 

Условието е те да осъществяват стопанска дейност и да са регистрирани в България, да търпят неблагоприятни икономически последици от разпространението на пандемията и да имат поне три завършени финансови отчета с приходи от продажби, както и счетоводна печалба за поне една от последните три години.

ББР покрива до 80% от главницата на кредита, а като обезпечение се изискват лични гаранции от действителните собственици на фирмите или от свързани лица, както и, ако е приложимо, залози на вземания от сметки по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), Закона за особените залози (ЗОЗ) и чрез договор за финансово обезпечение, съгласно Закона за договорите за финансово обезпечение (ЗДФО).

Програма „Възстановяване“ е разработена от Министерствата на икономиката и на финансите. От стартирането й до момента ББР е потвърдила за гарантиране кредити в размер на 427 298 549 лв.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster