Платежни услуги

09.10.2023 Уведомление за предстоящи промени в Общите условия за предоставяне на платежни услуги на юридически лица и еднолични търговци

Уважаеми клиенти,

Бихме желали да Ви уведомим, че считано от 21 октомври 2023 г., „Българска банка за развитие“ ЕАД ще прилага нови Общи условия за предоставяне на платежни услуги и електронно банкиране на юридически лица и еднолични търговци.

Новите общи условия обединяват в един документ сега действащите Общи условия за предоставяне на платежни услуги на юридически лица и еднолични търговци и Общите условия за електронно банкиране на „Българска банка за развитие“ ЕАД, като не се предвиждат промени по същество, свързани с откриването на платежни сметки и предоставянето на платежни услуги на клиентите на „Българска банка за развитие“ ЕАД – юридически лица и еднолични търговци.

Новите Общи условия (рамков договор) можете да намерите публикувани на интернет страницата на „Българска банка за развитие“ ЕАД - www.bbr.bg, раздел Публична информация, раздел „Общи условия и Тарифи“.

С предоставянето на настоящото уведомление „Българска банка за развитие“ ЕАД изпълнява своето задължение, в ролята на доставчик на платежни услуги, съгласно Закона за платежните услуги и платежните системи да информира с 14-дневно предизвестие клиентите си (ползватели на платежни услуги) за предстоящи промени в условията на рамковия договор, сключен между тях. С настоящото Банката информира ползвателите на платежни услуги, че счита, че те са приели промените в условията на рамковия договор, освен, ако уведомят Банката, че не приемат тези промени преди датата, на която промените влизат в сила. В случай че ползвателите на платежни услуги не приемат промените, Банката уведомява, че те имат право да прекратят незабавно рамковия договор и съпътстващите го договори преди датата на която е предложено промените да влязат в сила, без да носят отговорност за разноски и обезщетения.

 

 

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster