Владимир Георгиев: Туризмът ще бъде сред секторите с подкрепа от ББР

07.02.2022 Владимир Георгиев: Туризмът ще бъде сред секторите с подкрепа от ББР

Банката ще продължава да разработва секторни продукти в помощ на бизнеса

Туризмът е приоритетен отрасъл за Българската банка за развитие, а разработването на секторни продукти ще е част от бъдещата стратегия на банковата група, чрез която ще бъдат посрещнати нуждите от финансиране на малките и средните компании. Това заяви Владимир Георгиев, изпълнителен директор на ББР, на среща с представители на засегнатия от пандемията туристически сектор от Варненския регион. В събитието участва и председателят на Комисията по туризъм в НС Илин Димитров.

На срещата бе представена новата програма „Подкрепа за туризма“, насочена към хотелиери и ресторантьори, които търсят допълнителен ресурс да погасят своите просрочени задължения или да посрещнат други оборотни нужди.

При голям интерес премина представянето на новия продукт на ББР и пред туристическите предприемачи в Бургас и Варна.

„Това е чудесен инструмент в помощ на сектора, който ще даде достъп до средства на тези, които не могат да получат нормално финансиране от търговските банки“, заяви Илин Димитров.

ББР може да осигури средства за рефинансиране на текущи заеми на фирми, които са в просрочие до 60 или до 90 дни, съгласно ЦКР. Кредитите могат да бъдат разсрочени до 2 години, като се облекчи тежестта на погасителните им вноски. Условието е компаниите да не са преустановили дейност през 2020 и 2021 г.

Максималният размер на финансиране се определя спрямо големината на компанията и вида продукт – 500 000 лв. за дружества с персонал до 49 души (или 20% от нетни приходи от продажби за 2019 г.) и 750 000 лв. за дружества с персонал до 249 души (15% от нетни приходи от продажби за 2019 г.). Максималният размер на кредит овърдрафт е 250 000 лв.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster