Зелени технологии и дигитализация са предпочитани сектори за финансиране по InvestEU

04.08.2021 Зелени технологии и дигитализация са предпочитани сектори за финансиране по InvestEU

ББР проведе пазарни проучвания за структурирането на гаранционни продукти по програмата

Прилагане на зелени технологии, екологично управление на ресурсите, водите и отпадъците, подобряване на логистичните и комуникационни системи на предприятията, въвеждане на нови технологии, подкрепа за уязвими групи като стартъпи и компании на жени-предприемачи – това са предпочитаните сектори за финансиране по програмата InvestEU, около които се обединяват финансовите институции, участвали в пазарно проучване, проведено от Българската банка за развитие. 
Консултациите с представители на банковия сектор и бизнес асоциациите позволяват структурирането на гаранционни инструменти по двете основни направления – подкрепа за малки и средни предприятия, както и финансиране на устойчива инфраструктура в рамките на европейската програма InvestEU. Проучването отчита пазарното търсене и подпомага идентифицирането на потенциални финансови посредници, с които да си партнира ББР. 
На 30 юни 2021 г. Българската банка за развитие официално заяви пред ЕК желание да привлече допълнителни средства за възстановяване и развитие на бизнеса чрез програмата InvestEU. Общият ресурс, който банката може да мобилизира с подкрепата на ЕС и участието на финансовия сектор, е приблизително 1,7 млрд. лв.
Участниците в проучването са заявили, че проявяват интерес към стандартна портфейлна гаранция от ББР с възможности за различни рискови покрития. Според тях предоставянето на такъв инструмент ще им даде възможност да финансират по-рискови и по-уязвими крайни кредитополучатели. Допълнителни ползи за бизнеса ще бъдат намаляване на лихвения процент и понижаване изискванията за обезпеченост.
По отношение на максималните размери на финансиране, търговските банки посочват между 7,5 млн. евро и 15 млн. евро по компонент „Устойчива инфраструктура“ и до 7,5 млн. евро за компонент „Малки и средни предприятия“. Приемливите срокове на кредитите са съответно до 180 и до 120 месеца, а периодът за генериране на нов портфейл – до 2027 г.
Следващите стъпки са структуриране на гаранционните продукти по програмата, избор на финансови посредници и сключване на споразумения с тях. Окончателното потвърждение за включването на ББР в програмата InvestEU се очаква да стане през октомври.
 

За InvestEU
Програмата InvestEU ще се прилага за периода 2021 – 2027 г. като основен инструмент на ЕС за инвестиции във възстановяването на икономиките, екологичния напредък и заетостта в Европа. Това е един от инструментите за подкрепа на растежа след Ковид кризата и за постигане на целите на ЕС за изграждане на екологична, цифрова и устойчива европейска икономика.
 

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster