Магазин в град София, бул. Черни връх 26

Магазин в град София, район „Лозенец”, бул. „Черни връх” № 26, разположен на ет. 1 (кота - 2.90 метра на сградата). Идентификатор: 68134.900.442.1.63.

Състои се от търговска зала, офис, битова стая за почивка с две отделения, помещение за „ОиВ“ и сервизно помещение с две тоалетни. Застроена площ 1 270,45 кв.м., заедно с припадащите му се 10,627% идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 248.90 кв.м. и съответните му идеални части от правото на строеж върху мястото, в което е построена сградата, съставляващо УПИ VII-442, 443, 444, квартал „242- в“ по сега действащия дворищно-регулационен план на гр. София, местността „Лозенец — I (първа) част“, целият с площ от 2 123 кв.м.

Към настоящия момент помещението функционира като магазин за продажба на детски играчки и аксесоари.

За допълнителна информация:  02 45 29 421 или 02 93 06 390; e-mail: salesbbr@bdbank.bg

Форма за запитване
За запитвания или повече информация, свързани с актива,
Моля попълнете формуляра.
fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster