Самостоятелни обекти в сграда в гр. Благоевград, ул. „Стефан Стамболов“№1 с обща застроена площ 1190,11 кв.м

Самостоятелни обекти в сграда в Благоевград

Самостоятелни обекти в сграда в град Благоевград, ул. „Стефан Стамболов“ № 1 със застроена площ 1190,11 кв.м. ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, върху което е построена сградата.

  • 65,09% представляващи 5.87кв.м / 9.02кв.м от СОС с идентификатор: 04279.613.349.4.1, с предназначение – за обществено хранене, етаж 0, със застроена площ 9,02 кв.м, представляващ склад – снек-бар в сутеренен етаж на сградата;
  • 65,09% представляващи 6.22кв.м / 9.57кв.м от СОС с идентификатор: 04279.613.349.4.2, с предназначение – друг вид самостоятелен обект в сграда, етаж 0, със застроена площ 9,57 кв.м, представляващ сервизно помещение от сутеренен етаж на сградата;
  • 65,09% представляващи 7.35кв.м / 11.30кв.м от СОС с идентификатор: 04279.613.349.4.3, с предназначение – за обслужваща дейност за битови услуги, етаж 0, със застроена площ 11,30 кв.м, представляващ битова стая на сутеренен етаж;
  • 65,09% представляващи 26.02кв.м / 39.98кв.м от СОС с идентификатор: 04279.613.349.4.4, с предназначение – за склад, етаж 0, със застроена площ 39,98 кв.м, представляващ склад на сутеренен етаж;
  • 65,09% представляващи 66.07кв.м / 101.52кв.м ид.ч. от СОС с идентификатор: 04279.613.349.4.5, с предназначение – обекти със специално предназначение, етаж 0, със застроена площ 101,52 кв.м, представляващ банков трезор на сутеренен етаж на сградата;
  • Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 04279.613.349.4.6, с предназначение – за обществено хранене, брой нива на обекта – 2, със застроена представляващ самостоятелен обект– „Снек-бар“ на две нива с вътрешна стълба между двете нива, с обща РЗП 539,29 кв.м;
  • Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 04279.613.349.4.7, с предназначение – за офис, етаж 1, който обект представлява банков офис със санитарни помещения, изградени на част от първия етаж, целия с площ от 243,60 кв.м;
  • Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 04279.613.349.4.8, с предназначение – за офис, етаж 2, който обект представлява офис със санитарни помещения, изградени на част от втория етаж, целия с площ от 295,69 кв.м.

За допълнителна информация:  02 45 29 421 или 02 93 06 390; e-mail: salesbbr@bdbank.bg

Форма за запитване
За запитвания или повече информация, свързани с актива,
Моля попълнете формуляра.
fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster