search-icon

Завод за производство на негасена вар, с. Опицвет

Недвижим имот – УПИ I-503 от кв.43 и ИД 53607.30.58, с площ от 12 000 кв.м., ведно с построените в него сгради и всички подобрения, находящи се с. Опицвет, общ. Костинброд, обл. София, местността „Падината“, на около 2 км от самото селище и на около 2 км от главен път Е80.
Имотът е функционално обособен в производствен терен, кантарно, админситративна сграда и ремонтна работилница, като представлява база за призводство на негасена вар.  
Имотът е с неправилна форма и денивелация. Същият е ограден. Изградена е подпорна стена от югоизточната и частично североизточната граница на имота. Достъпът до него се осъществява през метален портал.
 

За допълнителна информация:  02 45 29 421 или 02 93 06 390; e-mail: salesbbr@bdbank.bg

Форма за запитване
За запитвания или повече информация, свързани с актива,
Моля попълнете формуляра.
error-icon
error-icon
error-icon
error-icon
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster