Българска банка за развитие Българска банка за развитие

Търси

Продукти

  • Инвестиционни кредити

    Директно финансиране

    За придобиване на дълготрайни активи, предприятия или обособени части от тях, ново строителство, реконструкция, разширяване и други, подобни на тях цели.

    Виж повече