Българска банка за развитие Българска банка за развитие

Търси

Продукти

  • Кредити за оборотни средства

    Директно финансиране

    Цел на кредитите: за финансиране на основната дейност (придобиване на суровини и материали, стоки в оборот, други краткотрайни активи, покриване на текущи разходи и др.)

    Виж повече