search-icon
Приоритизиране при сключване на нови договори по Националната програма за енергийна ефективност

Приоритизиране при сключване на нови договори по Националната програма за енергийна ефективност

Приоритизиране при сключване на нови договори по Националната програма за енергийна ефективност
„Българска банка за развитие“ АД ще продължи процеса на подписване на нови договори за финансиране по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради съгласно приоритизирането, което Министерство на регионалното развитие и благоустройството извършва в съответствие с разпоредбите на Постановление на Министерски съвет № 23 от 04.02.2015 г. за изменение и допълнение на Постановление на Министерски съвет № 18 от 02.02.2015 г.

С приоритет ще се подписват договорите за жилищни сгради, одобрени по проект „Енергийно обновяване на българските домове”, част от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г., за които към 31.12.2015 г. не са извършени строително-монтажни работи.

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster