Приоритизиране при сключване на нови договори по Националната програма за енергийна ефективност

Приоритизиране при сключване на нови договори по Националната програма за енергийна ефективност

Приоритизиране при сключване на нови договори по Националната програма за енергийна ефективност
„Българска банка за развитие“ АД ще продължи процеса на подписване на нови договори за финансиране по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради съгласно приоритизирането, което Министерство на регионалното развитие и благоустройството извършва в съответствие с разпоредбите на Постановление на Министерски съвет № 23 от 04.02.2015 г. за изменение и допълнение на Постановление на Министерски съвет № 18 от 02.02.2015 г.

С приоритет ще се подписват договорите за жилищни сгради, одобрени по проект „Енергийно обновяване на българските домове”, част от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г., за които към 31.12.2015 г. не са извършени строително-монтажни работи.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster