search-icon
енергийна ефективност

Енергийна ефективност

обща информация

Обща информация

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради е приета с Постановление № 18  на Министерския съвет от 02.05.2015 г. Тя предвижда предоставянето на финансова помощ на собствениците на частни жилищни сгради с не по-малко от 36 апартамента, построени по индустриален способ. Програмата спомага за намаляване на разходите за електроенергия на домакинствата, както и за удължаване на жизнения цикъл на сградите.

Виж още ➔

Указания

Указания към общините, областните управители и сдруженията за етапите и необходимите документи във връзка с подписване на тристранен договор, анекси към него и за усвояване на средства във връзка с целево финансиране по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Виж още ➔

Новини

Новини, свързани с Национаната програма за енергийна ефективност на Многофамилни жилищни сгради

Виж още ➔
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster