Оборотно финансиране

Оборотно финансиране

Кредити, предназначени за осигуряване на оборотни средства за финансиране на основната дейност на бизнеса ви: придобиване на суровини и материали, стоки в оборот, краткотрайни активи, покриване на текущи разходи и др.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster