search-icon
превозни средства

Превозни средства

ББР обявява търг с явно наддаване за продажба на употребяван лек автомобил, марка BMW, модел: 750 Li xDrive

Българска банка за развитие обявява провеждане на търг с явно наддаване за продажба на употребяван лек автомобил, собственост на ББР, марка BMW, модел: 750 Li xDrive, рег.№ СВ 0042 МР, дата на първа регистрация в КАТ: 16.08.2016 г. Търгът ще се проведе на 24.09.2021 г. от 10:00 часа в сградата на ББР в  гр. София, ул. „Дякон Игнатий“ № 1. Начална тръжна цена –  85 000 (осемдесет и пет хиляди) лева.

Виж още ➔

Обявление за прекратяване на търгове с тайно наддаване за продажба на 1 311 И 1 468 товарни вагони, заложени по реда на ЗОЗ в полза на ББР

Във връзка с обявените от Българска Банка за Развитие EАД, действаща в качеството си на Банка - довереник на облигационерите от втора емисия облигации на „Холдинг БДЖ“ ЕАД, ЕИК 130822878, с ISIN BG2100032072, две процедури за провеждане на търгове с тайно надаване както следва:

Виж още ➔

Резултати от проведен търг с тайно наддаване за продажба на 1 338 броя товарни вагони

Виж още ➔

Резултати от проведен търг с тайно наддаване за продажба на 1 606 броя товарни вагони

Виж още ➔

Резултати от проведен търг с тайно наддаване за продажба на 1 346 броя товарни вагони

Виж още ➔

Резултати от проведен търг с тайно наддаване за продажба на 1 640 броя товарни вагони

Виж още ➔
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси