search-icon
продукти

Продукти

Нова програма на ББР с гаранция от Паневропейския гаранционен фонд

ББР представя три нови нишови продукта на българския пазар, насочени към малкия и средния бизнес, сектора на творческите и креативните индустрии и стартиращите компании в производството. Програмата е в партньорство с Паневропейския фонд и е с обем 40 млн. евро, като чрез нея ББР ще може да отпуска директни заеми с още по-облекчени условия.

Виж още ➔

Финансиране за зелена енергия

Българска банка за развитие финансира изграждането на фотоволтаични централи с мощност до 1MWp за нуждите на бизнеса. Кредитният продукт е в отговор на растящото притеснение на компаниите от стойностите на електроенергията у нас и в Европа, и повишаващото се търсене.

Виж още ➔

Финансова подкрепа за пострадали от Covid

Антикризисна програма в подкрепа на бизнеса, чиято цел е ББР да предостави гаранции в полза на търговските банки, които от своя страна да формират портфейли от кредити към микро, малки, средни и големи предприятия, пострадали от избухването на СOVID-19 и да осигурят ликвидност на кредитополучателите.
Безлихвени заеми за физически лица в неплатен отпуск и самоосигуряващи се - програма, насочена към подкрепа на лица на трудов договор и самоосигуряващи се лица, земеделски производители, сезонни работници, които са преустановили дейността си.

Виж още ➔

Он-лендинг финансиране

ББР е единствената българска банка, която освен директно финансиране предоставя ресурс и чрез други кредитни институции. Програмите са насочени към подкрепа на микро-, малки и средни предприятия и се осъществяват в партньорство с търговските банки и небанковите финансови институции в страната.

Виж още ➔
експортно финансиране

Експортно финансиране

Кредити за предекспортно финансиране (до 5 млн. лева) и за следекспортно финансиране (за финансиране на чуждестранни вносители и техните банки).

Виж още ➔

Оборотно финансиране

Цел на кредитите: за финансиране на основната дейност (придобиване на суровини и материали, стоки в оборот, други краткотрайни активи, покриване на текущи разходи и др.)

Виж още ➔
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster