строителна каска, чертежи и планове

Направление 1

Вид на финансирането: Кредитна линия 

Размер на финансирането: до 70% от стойността на сключения договор за изпълнение на СМР без ДДС

В случай на предоставено от Възложителя авансово плащане по договора, финансирането е до 70% от оставащата част от стойността на договора. 

Срок на кредита: Съгласно срока на договора за извършване на СМР, удължен с 6 месеца, но не по-късно от 31.12.2026 г.

Срок на усвояване: Съгласно срока на договора за извършване на СМР, но не по-късно от 30.06.2026 г.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster