Програма за технологична модернизация на МСП

Програма за технологична модернизация на МСП

За компании с проекти за икономическа трансформация по компонент „Интелигентна индустрия“

Българска банка за развитие стартира програма за директни кредити за микро-, малки и средни предприятия, подали проектни предложения по Програма за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, компонент „Интелигентна индустрия“, процедура „Технологична модернизация“. Финансирането е до 2 000 000 лв., като се покриват до 100% от разходите без ДДС.

От 50 000 до 2 000 000 лв.

Срок до 84 месеца

Гратисен период до 10 месеца

Kандидатстване до 30.09.2023 г.

Целева група

За микро-, малки и средни предприятия, които:
✔ Развиват дейност във високотехнологични производства или услуги с интензивно използване на знания, или събиране, управление и рециклиране на отпадъци;
✔ Имат приключени 2019-а, 2020-а и 2021-ва финансови години, като за трите имат общо реализирани нетни приходи от продажби не по-малко от 210 000 лева;
✔ Не са в състояние на неплатежоспособност или свръхзадлъжнялост, не са в производство по несъстоятелност или ликвидация, нямат висящи изпълнителни дела и публични задължения;
✔ Към момента на сключване на договр имат положителен собствен капитал и нямат сделки към финансови институции в просрочие.

Целева група

Специфики на програмата

✔ Финансиране до 100% от разходите без ДДС;
✔ Не се допуска финансиране на разходи по проектното предложение, които са направени преди датата на подаване на проектното предложение;
✔ Допустимо е рефинансиране на вече вложени средства за инвестицията по проекта, стига разходите да са извършени след датата на подаване на проектното предложение;
✔ Спазване на принципа за "ненанасяне на значителни вреди" на околната среда.

Специфики на програмата

Свържете се с нас

Работно време: 9:00 - 17:30

Телефонен номер

+359 2 930 6333

Кандидатствайте за кредит

Изпратете запитване за финансиране чрез нашата онлайн форма и наш експерт ще се свърже с вас

apply credit image
fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster