Правила за прилагане на законодателството за държавните помощи на Групата на ББР

Правила за прилагане на законодателството за държавните помощи на Групата на ББР

Целта на настоящите правила е да се очертаят задълженията и процедурите, свързани с отговорностите на ББР ЕАД и нейните дъщерни дружества като администратор на държавна помощ. Тези правила предоставят информация относно приложимата правна рамка, ролите и задачите в рамките на Банката.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster