search-icon

Финансови отчети

Оповестяване на експозиции, предмет на мерки, приложени в отговор на кризата, предизвикана от COVID-19

Информация за кредити и аванси, предмет на законодателни и частни мораториуми.

Виж още ➔

Годишни отчети за 2022 година

Годишен индивидуален доклад на ръководството за 2022 година
Доклад на независимите одитори и Годишен индивидуален финанов отчет за 2022 година

Виж още ➔

Годишни отчети за 2021 година

Годишен индивидуален доклад на ръководството
Доклад на незевисимите одитори
Годишен индивидуален финансов отчет
Консолидиран годишен доклад на ръководството
Доклад на независимите одитори и консолидиран годишен финансов отчет
Годишно оповестяване по Регламент 575

Виж още ➔

Годишни отчети за 2020 година

Годишен доклад за дейността на "Българска банка за развитие" 2020 г
Доклад на независимите одитори
Годишен индивидуален финансов отчет за 2020 г.
Консолидиран годишен доклад на ръководството
Доклад на независимите одитори и консолидиран годишен финансов отчет
Годишно оповестяване по Регламент 575

Виж още ➔

Годишни отчети за 2019 година

Годишен индивидуален финансов отчет за 2019 г.
Годишен консолидиран отчет за 2019 г., Доклад за дейността през 2019 г., Доклад на независимите одитори 2019 г.
Годишно оповестяване по Регламент 575

Виж още ➔

Годишни отчети за 2018 година

Годишен индивидуален финансов отчет за 2018 г.
Годишен консолидиран отчет за 2018 г.
Годишно оповестяване по Регламент 575

Виж още ➔
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster