ББР с подкрепа за SOS Детски селища България

 

Наскоро бе отбелязан Международният ден на детските SOS селища. 23 юни е рождената дата на австрийския социален педагог Херман Гмайнер, който през далечната 1949 г. създава хуманитарния проект. Днес голямото семейство на SOS Children’s Villages International отглежда повече от 2.5 милиона деца и обхваща 136 страни по света.

Преди 30 години България става част от това семейство, а 23 юни е и рожденият ден на първото SOS Детско селище Трявна. Оттогава стотици малчугани у нас получават грижа, семейство и шанс за живота, които са безценни.

В продължение на три десетилетия SOS Детски селища България осигурява здравословна среда за развитието и израстването на деца, лишени от родителска грижа, и деца в риск. Неправителствената организация работи по няколко програми, сред които "Подкрепа за семейството", SOS Малки семейни домове, SOS Младежи, Програма "Начало на самостоятелен живот“, Права на детето.

Сред най-популярните е програмата за SOS приемни семейства, които позволяват на децата, лишени от родителска грижа, да растат в сигурност и семейство, и успешно се включват в обществото. Във всяко SOS приемно семейство се отглеждат и възпитават 3-4 деца на различна възраст, често родни братя и сестри. Работата на приемните родители се подпомага от педагози, психолози и социални работници, които организират и съдействат за училищната и извънкласна дейност на децата, грижат се за емоционалната им стабилност. В София и Перник са изградени общности от SOS приемни семейства, които отглеждат деца в техните собствени жилища или жилища, собственост на сдружението. То разчита на дарения за осъществяване на своята дейност.

ББР е сред организациите, които приемат като своя корпоративна и социална отговорност подкрепата на тази благородна мисия на сдружението. През миналата година банката получи специално отличие като дългогодишен и верен партньор на сдружение SOS Детски селища-България.

Кризисната ситуация в резултат на пандемията от COVID-19 тази година изключително много затрудни организацията да изпълнява хуманитарните си функции и отглеждането на децата, останали без родителски грижи. По причина ББР отново бе сред тези, подкрепиха финансово правото на всяко дете да има семейство и бъдеще, и да расте в среда на любов и сигурност.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster