Благотворителна кампания за „SOS Детски селища“

 

Десетки деца и младежи в риск бяха включени през ваканцията в екскурзии и летни лагери през 2018 г.

Българската банка за развитие подкрепи лятната благотворителна кампания, организирана от Сдружение „SOS Детски селища“. Тя е насочена към деца и младежи, лишени от родителска грижа и настанени в приемни семейства или защитени жилища. В програмата бяха включени също съвместни занимания за деца и родители, подкрепени от SOS Центровете в София, Перник, Велико Търново и Габрово.

Освен положителни преживявания и социализация, програмата имаше за цел адаптирането на децата към новата среда и провеждане на целенасочена индивидуална работа с психолози по дефицити и  преживени травми.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster