Създаване на кабинет за работа с деца със СОП

 

Част от философията на ББР е подкрепата за лица в неравностойно положение и спомагане за тяхната успешна интеграция в обществото. Това е и причината Българска банка за развитие да спонсорира обособяването на специален кабинет за работа с деца със специални образователни потребности в Целодневна детска градина „Мечо Пух“, гр. Стара Загора. 

Институцията, отворила врати в началото на 2015 г., е една от малкото, в които се практикува смесен тип на обучение на деца със специални образователни потребности (СОП) и такива без проблеми в развитието. Този метод е изключително полезен за образователния и социален напредък на децата с дефицити и спомага за успешното им интегриране.

От общо 100 деца в детската градина, 32 са със специални образователни потребности. С подкрепата на ББР, те вече имат специален кабинет за допълнителна работа, което ще спомогне за тяхното емоционално и интелектуално израстване и ще допринесе за приобщаването им към учебния процес.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster