Българска компания превръща енергийните потоци в актив

Eнергийният недостиг в ЕС поставя компаниите пред нова реалност. Такава, която стимулира иновации, смели бизнес решения и инвестиции в пестене на ресурси. „Новата енергийна реалност“ е и името на стартираща компания за енергийно счетоводство, която започва дейността си с подкрепата на ББР Микрофинансиране.

Компанията се е фокусирала върху енергийната ефективност на сгради и инвестира в хардуерни компоненти за измерване на използваната електроенергия – микроелектромери, които правят профил на потреблението. Така се получават данни за енергийния разход на всеки аспект от дейността: от осветлението, през асансьорите, до производствените мощности например. Следва внимателен анализ, за да се определят областите на неефективност, да се идентифицират пиковите часове на потребление и да се прецени потенциалът за пестене на енергия.   

 „Електроенергията е с различна цена през различните часове на денонощието“, обяснява собственикът на компанията Николай Стефанов. „Едно и също нещо може да ви струва 10 000 лв. в 3 следобед и 2 000 лв. в 5. Това е една нова парадигма. Затова както отчитаме финансовите потоци, така трябва да следим и енергийните, и да ги превърнем в актив, вместо в пасив“.

Той изготвя индивидуална стратегия за оптимизиране на операциите и реорганизиране на работния процес за всеки от клиентите си.   

Чрез услугите на „Новата енергийна реалност“ бизнесът може да спести разходи, да подобри енергийната си ефективност и да намали въглеродния отпечатък, разпознавайки начини за ограничаване на потреблението на енергия. И въпреки че енергийното счетоводство е новост за българския пазар, Николай споделя, че броят на клиентите бързо расте. Сред тях има хотели, ритейл вериги и търговци.

 

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster