Микрочипове

Микрочипът - схемата, която промени света

Дали ще го наречем „чип“, „микрочип“ или „полупроводник“, говорим за едно и също. Полупроводниковите компоненти са в сърцето на всяка електроника и трудно можем да си представим съвременния свят без тях. Възникналият по време на пандемията от COVID-19 недостиг в производството им про- вокира нова цел на ЕС: до 2030 г. да бъдат осигурени 20% от световната продукция на микрочипове. Може ли това да бъде възможност и за българ- ската икономика?

„Бумът на инвестициите в производство и разработка на чипове е едва в началото си, а нишовите възможности за България са реални“, убедени са от Професионалната асоциация по роботика и автоматизация. А пример за това е компанията „Арфид България“, която от 2007 г. работи в сферата на безконтактните технологии – плащания и карти, автоматизация, иденти- фикация, Internet-of-Things (IoT) и Smart Sensing технологии.

Днес компанията управлява два центъра за научноизследователска и развойна дейност, както и четири фабрики за заготовки. През 2020 г. „Арфид България“ сключи договор с ББР Лизинг за закупуването на производствено оборудване. Инвестицията е реализирана в момент, когато търсенето на безконтактни технологии нараства значително заради пандемията, а въз- можностите за снабдяване са ограничени поради проблеми с доставките.

Това дава шанс на дружеството да развива дейността си както в България, така и във Франция, Германия, Великобритания, Турция, Китай, Хонконг и Тайван.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster