Главен експерт в управление „Предотвратяване изпирането на пари и измами“

Българска банка за развитие е институция, единствена по рода си в България. Визията на ББР е да развие разнообразен и жизнен финансов пазар за малките и средни предприятия, да създаде богат избор на финансови продукти и инструменти, когато пазарът не предлага достатъчно, да бъде партньор на бизнеса и да финансира, подкрепя и консултира растежа на малките и средни предприятия, като мобилизира разумно и ефективно публичния и частния ресурс.

Към настоящия момент търсим сериозни и амбициозни кандидати за позицията Главен експерт в управление „Предотвратяване изпирането на пари и измами“.

Основни задължения и отговорности:

 • Следи за спазване на Закон за мерките срещу финансирането на тероризма (ЗМФТ), Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), Правилник за прилагане на закона за мерките срещу изпирането на пари (ППЗМИП), изискванията на ЕС и Вътрешните правила за контрол и прилагане на мерките срещу изпиране на пари и финансиране на тероризма в групата на банката;
 • Разработва, поддържа и актуализира при необходимост вътрешните правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансиране на тероризма в групата на ББР и подпомага разработването и актуализирането на останалите нормативни документи в областта на прилагане на ЗМФТ, ЗМИП и ППЗМИП;
 • В съответствие с нормативните изисквания подготвя, съгласува и предлага справки, доклади, отчети и други документи, свързани с дейността на управлението.

Изисквания към кандидатите:

 • Висше образование, образователно квалификационна степен „магистър“;
 • Над 5 години професионален опит в сферата на дейност на длъжността;
 • Умения за работа в екип;
 • Отговорност и ориентираност към постигане на резултати;
 • Отлична компютърна грамотност;
 • Работно ниво на английски език;
 • Допълнителни квалификационни курсове ще бъдат считани за предимство;
 • Конфиденциалност, комуникативност, организираност, почтеност  и лоялност.

В Българска банка за развитие ще имате възможност:

 • Да допринесете за развитието на стабилна финансова институция със специфичен профил;
 • Да прилагате и обогатявате своите знания и компетенции;
 • Да бъдете част от динамичен екип;
 • Да получавате стимулиращо възнаграждение и социални придобивки.

Ако тази позиция представлява интерес за Вас, можете да се свържете с нас на jobs@bdbank.bg, като ни изпратите актуална автобиография и мотивационно писмо.

Само кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.

Конфиденциалността е гарантирана и предоставените лични данни ще бъдат съхранявани и обработвани в съответствие със законовите изисквания. Вашите лични данни ще бъдат използвани само и единствено за целите на подбора и ще бъдат съхранявани 6 месеца след приключване на конкурса.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster