кариери

Стажантска програма

Българска банка за развитие е институция, единствена по рода си в България. Визията на ББР е да развие разнообразен и жизнен финансов пазар за малките и средни предприятия, да създаде богат избор на финансови продукти и инструменти, когато пазарът не предлага достатъчно, да бъде партньор на бизнеса и да финансира, подкрепя и консултира растежа на малките и средни предприятия, като мобилизира разумно и ефективно публичния и частния ресурс.

ББР стартира програма за стаж, в следните звена:

  1. Управление „Финансови инструменти“ – ще подпомагате работата на отдела в дейностите, свързани със сканиране на документи и подреждане на досиета, съставяне на уведомителни писма, анализ на кредитни предложения, договори и кредитоискатели.   
  2. Управление „Финанси“ - ще преминете през практическо обучение относно основните аспекти в дейността на управлението и ще подпомагате технически процесите, свързани с бюджетиране, финансов контрол и отчетност в банката. 
  3. Управление „МФИ и европейски фондове“ – ще се запознаете отблизо с работата на управлението по осигуряване на външно финансиране и сключване на гаранционни споразумения с чуждестранни институции. Ще участвате в изготвянето на документи по прилагането на споразумения с външни партньори на ББР, в подготовката на текущата кореспонденция, систематизиране и съхранение на досиетата на външните партньори – местни и международни и др.
  4. Управление “Операции“ – ще подпомагате работата на управлението и ще придобиете практически знания и умения в дейности, свързани с оперативното обслужване на клиенти на банката (извършване на касови операции, обработка на различни инструменти за разплащане, установяване и поддържане на кореспондентски отношения с други банки).   
  5. Управление „Правно“ – ще подпомагате дейността на юрисконсултите в отдела като извършвате справки, депозиране на документи при нотариуси, ЧСИ, съдилища и др., обработване и класиране на документи и дела. Ще се запознаете с дейността, свързана със съдебна защита и правните аспекти при събиране на проблемни кредити.
  6. Управление „Стратегическо развитие и зелени политики“ – ще подпомагате дейността на управлението в следните дейности: запознаване с пътна карта за устойчивост на ББР; преглед на добри практики на банките за развитие за цялостно интегриране на устойчива рамка, вкл. и основни регулаторни изисквания; преглед на общи дефиниции, процеси и стратегии за идентифициране, оценка и управление на рискове, свързани с климата.

Очакваме от вас мотивация да се справяте с практически предизвикателства, желание за придобиване на нови знания, позитивно отношение, както и завършено или продължаващо образование в подходяща специалност - "Икономика", "Право", "Финанси", "Международни икономически отношения", "Публична администрация".

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ:

  • Платен стаж с продължителност до 3 месеца на пълно работно време (в периода юли – октомври 2024 г.);
  • Референция за работата ви в Банката;
  • Възможност да натрупате практически опит в банковата сфера;
  • Развитие на комуникативни и социални умения.

 Ако това предложение представлява интерес за вас, можете да се свържете с нас на HR@bdbank.bg като ни изпратите кратко резюме.


Конфиденциалността е гарантирана и предоставените лични данни ще бъдат съхранявани и обработвани в съответствие със законовите изисквания. Вашите лични данни ще бъдат използвани само и единствено за целите на подбора и ще бъдат съхранявани 6 месеца след приключване на конкурса.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster